Harmonogram form wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Harmonogram form wsparcia

Aktualizacja harmonogramu form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku
 
Forma wsparcia Źródło finansowania Planowany termin naborów wniosków
STAŻE Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
Regionalny Program na Rzecz Zatrudnienia Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór wniosków w ramach konkursów: luty, kwiecień, październik
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL Nabór wniosków w ramach konkursów: marzec; czerwiec, wrzesień
Regionalny Program na Rzecz Zatrudnienia Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
BON NA ZASIEDLENIE Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
Regionalny Program na Rzecz Zatrudnienia Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE W TYM PRACE INTERWENCYJNE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
Regionalny Program na Rzecz Zatrudnienia Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
SZKOLENIA Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
Regionalny Program na Rzecz Zatrudnienia Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Fundusz Pracy Nabór wniosków: luty; druga połowa 2021r. pod warunkiem pozyskania środków z Rezerwy KFS
WSPARCIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLONYCH BRANŻ
(ROZP. ROZDZ.3)
Fundusz Pracy Nabór do 31 maja 2021 r.
NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
(art. 15zzd)
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (art. 15zzda) Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
(art. 15zzb)
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" PO WER Nabór ciągły
do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Fundusz Pracy
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW (art. 15zzc) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" PO WER Nabór ciągły
do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Fundusz Pracy
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
(art. 15zze)
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Fundusz Pracy
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ
(art. 15zze2)
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków lub do 10 czerwca 2021 r.
DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  OKREŚLONYCH BRANŻ  (art. 15zze4) Fundusz Pracy Nabór zakończono.

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę