Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Fundusz Pracy Nazwa zadania: projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

UCHWAŁA NR XXX/609/2021 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2022 Załączniki ...

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę