Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nagłówek

Aktualności

 • Projekt „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego.”

    Projekt Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje, że rozpoczyna realizację projektu Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego wybranego w konkursie ofert pn. Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego...

 • „Śląskie dla Ukrainy” - dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników

  Fundusz Górnośląski SA prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie dla Ukrainy" Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry.   W...

 • Masz mniej niż 30 lat - zyskaj 10 000 zł w ramach Bonu na zasiedlenie

  Chcesz podjąć zatrudnienie poza miejscem swojego zamieszkania, masz mniej niż 30 lat i jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Złóż Wniosek o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE i zyskaj 10 000,00 zł     O bon na zasiedlenie możesz ubiegać się, gdy zamierzasz podjąć...

 • Zamknięcie naboru Wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zamyka nabór Wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego     Ostatnim dniem naboru będzie 3 sierpnia 2022 r.     Zamknięcie naboru spowodowane jest wpłynięciem wniosków o dofinansowanie kształcenia...

 • Środki Funduszu Pracy do wykorzystania na 6-cio miesięczne staże

  Informujemy, że nadal posiadamy środki finansowe na realizację 6 miesięcznych staży dla naszych klientów. Chcesz zorganizować staż dla osoby bezrobotnej – złóż wniosek o jego organizację. Szczegółowe informacje uzyskasz w pok. nr 30, tel. 32 262-37-39 wew. 226, 212. Chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie zawodowe i...

 • Zmiana przepisów w sprawie zatrudniania cudzoziemców

  W dniu 29 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1558 , które zastąpiło rozporządzenie z dnia 7 grudnia...

 • Zamykamy nabór na prace interwencyjne finansowane z PO WER

  Informujemy, że 15 lipca 2022 r. zamykamy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy".   Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych informujemy, że nadal istnieje możliwość organizowania...

 • UWAGA!! WYCOFANO ZMIANY W ZASADACH UDZIELANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!

  Przyszły Przedsiębiorco!!! Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy i chciałbyś uzyskać na ten cel dofinansowanie z Urzędu Pracy,możesz skorzystać z dofinansowania na „starych zasadach", tj. nie musisz pozostawać bez zatrudnienia i nie wykonywać innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem...

 • Nabór Wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - ogłoszenie z dnia 04.07.2022 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)     Termin naboru wniosków od 1 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. Wnioski złożone przed i po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.   ...

 • Zmiana wysokości opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudziemcowi na 100 zł

  Szanowni Państwo, w dniu 27 czerwca 2022 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę...

Wyświetlanie 1 - 10 z 455 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę