Harmonogram form wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Harmonogram form wsparcia

Aktualizacja harmonogramu form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2022 roku
 
Forma wsparcia Źródło finansowania Planowany termin naborów wniosków
STAŻE Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych
w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór wniosków w ramach konkursów: luty 2022 r., kwiecień 2022 r.,
październik 2022 r.
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych
w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Nabór wniosków w ramach konkursów: marzec 2022 r. czerwiec 2022 r.,
wrzesień 2022 r.
BON NA ZASIEDLENIE Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)" PO WER Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych
w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV) RPO WSL
Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
  Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE W TYM PRACE INTERWENCYJNE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
Projekt „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"
PO WER
Styczeń 2022 r. - nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
SZKOLENIA Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Fundusz Pracy Nabór wniosków: luty 2022 r.; druga połowa 2022 r. pod warunkiem pozyskania środków z Rezerwy KFS
WSPARCIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

JEDNOKROTNA DOTACJA DLA MIKRO i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁANOŚCI OZNACZONY KODEM PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

Fundusz Pracy Nabór do 15 kwietnia 2022 r.

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w latach 2021-2022 będzie kontynuował realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę