Harmonogram form wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Harmonogram form wsparcia

Harmonogram realizacji form wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2024 r.
Forma wsparcia Źródło finansowania Planowany termin naborów wniosków
STAŻE Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej" FE SL

(47 osób)
Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
STAŻE
I BONY STAŻOWE
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej" FE SL

(48 osób)
Spotkania informacyjne cykliczne organizowane w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mieszczącym się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kolejowej 3 dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie :
- 15 styczeń 2024 r. godz. 9:00
- 13 luty 2024 r. godz. 15.00

- 20 marzec 2024 r. godz. 16:00
- 17 kwiecień 2024 r. godz. 16:00
- 19 czerwiec 2024 r. godz. 16:00
- 21 sierpień 2024 r. godz. 16:00
- 16 październik 2024 r. godz. 15:00
- 20 listopad 2024 r. godz. 16:00
I NABÓR:
- informacja o naborze -12 lutego 2024 r.
- spotkanie informacyjne w siedzibie PUP w Dąbrowie Górniczej (z udziałem US, ZUS-u, DIP-u)
19 lutego 2024 r. g. 10.00
- czat informacyjny
22 lutego 2024 r. godz. 9:00
- czat informacyjny
28 lutego 2024 r. godz. 12:00
- przyjmowanie wniosków
4-6 marca 2024 r.
II NABÓR:
- informacja o naborze
15 maja 2024 r.
- spotkanie informacyjne w siedzibie PUP w Dąbrowie Górniczej (z udziałem US, ZUS-u, DIP-u)
20 maja 2024 r. g. 10.00
- czat informacyjny
24 maja 2024 r. godz. 9:00
- czat informacyjny
4 czerwca 2024 r. godz. 12:00
- przyjmowanie wniosków
10-12 czerwca 2024 r.
III NABÓR:
- informacja o naborze
18 września 2024 r.
- spotkanie informacyjne w PUP w Dąbrowie Górniczej (z udziałem US, ZUS-u, DIP-u)
25 września 2024 r. g. 10.00
- czat informacyjny
30 września 2024 r. godz. 9:00
- czat informacyjny
2 października 2024 r. godz. 12:00
- przyjmowanie wniosków
7-9 października 2024 r.
BON NA ZASIEDLENIE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
BON ZATRUDNIENIOWY Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE W TYM PRACE INTERWENCYJNE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
SZKOLENIA
I BONY SZKOLENIOWE
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Fundusz Pracy Nabór w ramach limitu podstawowego:
luty 2024 r.
Nabór w ramach Rezerwy KFS:
kwiecień 2024 r.
pod warunkiem pozyskania środków.
 
Uwaga: w przypadku mniejszego zapotrzebowania niż dostępne środki, Urząd zastrzega sobie prawo do powtarzania naborów, do wyczerpania limitu środków.
 
 
 

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Fundusz Pracy Nazwa zadania: projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę