Harmonogram form wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Harmonogram form wsparcia

Harmonogram realizacji form wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2023 r.
 
Forma wsparcia Źródło finansowania Planowany termin naborów wniosków
STAŻE Projekt realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 współfinasowany
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
od kwietnia 2023 r.
Fundusz Pracy  
Nabór ciągły
 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 współfinasowany
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 
Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc -
od dnia ogłoszenia naboru
 
Fundusz Pracy Nabór ciągły
BON NA ZASIEDLENIE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE W TYM PRACE INTERWENCYJNE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
SZKOLENIA Fundusz Pracy  
Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
 
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Fundusz Pracy Nabór wniosków: styczeń/luty 2023 r.; druga połowa 2023 r. pod warunkiem pozyskania środków z Rezerwy KFS
 
 

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w latach 2021-2022 będzie kontynuował realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę