Harmonogram form wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Harmonogram form wsparcia

Harmonogram realizacji form wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2023 r.
 
Forma wsparcia Źródło finansowania Planowany termin naborów wniosków
STAŻE Projekt realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 współfinasowany
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc
od lipca 2023 r.
Fundusz Pracy  
Nabór ciągły
 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 współfinasowany
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 
Dwa nabory:
1) w okresie VI-VII dla 28 osób
2) w okresie IX-X dla
26 osób
 
Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków- zakończony.
BON NA ZASIEDLENIE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE W TYM PRACE INTERWENCYJNE Fundusz Pracy Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
SZKOLENIA Fundusz Pracy  
Nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
 
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Fundusz Pracy Nabór wniosków: styczeń/luty 2023 r.; druga połowa 2023 r. pod warunkiem pozyskania środków z Rezerwy KFS
 
 

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Fundusz Pracy Nazwa zadania: projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę