Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Zawartość stron

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek na staże ze środków Funduszu Pracy
 
Termin naboru: nabór ciągły (o terminie zakończenia naboru poinformujemy na stronie internetowej oraz profilu Facebook Urzędu Pracy na 7 dni przed jego zakończeniem).
 
Oferujemy:
- stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywania stażu w wysokości 1.790,30 zł,
- zwrot kosztów przejazdu,
- refundację kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia lub dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobą zależną.
 
Jak wziąć udział:
Zgłoś chęć udziału w stażu u swojego doradcy klienta.
 
Jeśli już masz swojego organizatora stażu poproś go o złożenie Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu do Urzędu ze wskazaniem na Ciebie.
 
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dostępny do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w pokoju nr 23 lub nr 30
 
Okres stażu: 3 lub 6 miesięcy
 
Standardy dostępności:
Nabór prowadzony jest w sposób otwarty, z zachowaniem zasad równościowych, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz standardów dostępności. Wyrazem tego jest:
  • zastosowanie w dokumentach tekstu łatwego do czytania,
  • zapewnienie dokumentów z dużą czcionką, dostosowanych do czytników ekranowych,
  • pomoc w zrozumieniu, wypełnieniu i złożeniu dokumentów,
  • w przypadku informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu możliwość eksportu dokumentów do pliku PDF.,
  • obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku w pokoju nr 1,
  • zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego,
  • użycie w razie potrzeby pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
  • zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej.
Dane kontaktowe:
Szczegółowe informacje o stażach i bonach stażowych uzyskasz w pokojach nr 23 lub 30 i pod numerami telefonów:
- 32 262 37 39 lub 32 262 29 39 wew. 225, 226, 212,
- kom. 786-863-295
lub
- u swojego doradcy klienta.
 
Załączniki
Wniosek o zorganizowanie stażu (edytowalny) (pdf, 233 KB)
Wniosek o realizację stażu w systemie zmianowym (edytowalny) (pdf, 43 KB)
Wniosek osoby odbywającej staż o udzielenie dni wolnych - FP (pdf, 38 KB)
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną - FP (pdf, 105 KB)
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu ze środków FP-PFRON-tekst ujednolicony-obowiązujący od 1.01.2023 r. (pdf, 581 KB)
Załacznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną FP (doc, 39 KB)
Załacznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu własnym środkiem transportu FP-PFRON (doc, 39 KB)
Załącznik nr 3 - Zestawienie kosztów jednorazowych FP-PFRON (doc, 52 KB)
Formularz sprawozdania ze stażu FP (pdf, 55 KB)
Formularz opinii z przebiegu stażu FP (pdf, 63 KB)
Lista obecności FP 2024 (pdf, 34 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę