Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Fundusz Pracy Nazwa zadania: projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę