Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Ważny komunikat!

KOMUNIKAT
Drogi Kliencie! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju spowodowaną
koronawirusem COVID-19, zanim przyjdziesz do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, zadzwoń lub napisz maila, bo być może wcale nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie czy jednak musisz pojawić się u nas osobiście.
Chrońmy siebie nawzajem!
 
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej z dniem 21 lipca 2021 r. wprowadza dla Klientów Urzędu następujące zasady obsługi:
- kontakt elektroniczny –  poprzez praca.gov.pl, e-puap, e-mail - PREFEROWANE
- kontakt telefoniczny w każdej sprawie dotyczącej naszego Urzędu 32 262 37 39, 32 262 29 39 - PREFEROWANE

Klientów Urzędu (pracodawców, przedsiębiorców, osoby bezrobotne oraz poszukujących pracy) prosimy o korzystanie z WEJŚCIA GŁÓWNEGO.

 
OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH
- rejestracja, zasiłki, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne, wyrejestrowanie, itp. - wew. 216, 247, 265, 246, 255, 248
- prace społecznie użyteczne – wew. 232

Przypominamy, że na KAŻDE wezwanie Urzędu (listowne, telefoniczne czy e-mail) należy zgłosić się OSOBIŚCIE we wskazanym w wezwaniu terminie!

Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl 

Profil zaufany ePUAP: proces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1

UWAGA!

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa  przez portal:  www.praca.gov.pl 
 
  1. Pełna rejestracja jest możliwa w sytuacji, gdy dysponujesz elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 
  1. Zgłoszenie do rejestracji -  za osobę bezrobotną zostaniesz uznany z dniem dostarczenia do urzędu kompletu  dokumentów i oświadczeń wypełnionych i własnoręcznie podpisanych. Dokumenty otrzymasz od nas pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu  terminu wizyty w urzędzie.
 
OBSŁUGA PRACODAWCÓW
 
– oferty pracy, rekrutacje wew. 232
– szkolenia wew. 206, 211
– staże wew. 225, 226
– prace interwencyjne, doposażenie stanowisk wew. 212
– zatrudnianie cudzoziemców wew. 244, 233

INFORMACJE W SPRAWIE DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI wew. 227,228.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje na fb: https://www.facebook.com/pupdg/
 
TARCZA ANTYKRYZYSOWA

- wew. 228 - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż.

Ogólne informacje dotyczące COVID-19 - telefon komórkowy 786863311, 786863295 w godzinach pracy Urzędu.
Obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Skrzynka Podawcza, dla dokumentów niewymagających potwierdzenia przyjęcia, dostępna jest codziennie w dni robocze w przedsionku wejścia do Urzędu w godzinach 7:30-16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek ) oraz 7:30 – 17:00 (środa).
Bardzo prosimy o NIE WRZUCANIE do skrzynki podawczej kart rejestracyjnych czy dokumentów związanych
z rejestracją jako osoby bezrobotne czy poszukujące pracy.

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w latach 2021-2022 będzie kontynuował realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

RODO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę