Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Ważny komunikat!

KOMUNIKAT
Drogi Kliencie! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju i znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, zanim przyjdziesz do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, zadzwoń lub napisz maila, bo być może wcale nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie czy jednak musisz pojawić się u nas osobiście. Chrońmy siebie nawzajem!

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej z dniem 27 marca 2021 r. wprowadza zasady obsługi:
- kontakt elektroniczny –  poprzez praca.gov.pl, e-puap, e-mail - PREFEROWANE
- kontakt telefoniczny w każdej sprawie dotyczącej naszego Urzędu 32 262 37 39, 32 262 29 39 - PREFEROWANE
- obsługa bezpośredniaWYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU WIZYTY (telefonicznym lub e-mail)! -  ograniczona liczba osób, obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk
           
OBSŁUGA PRACODAWCÓW ( w tym wnioski covid) wejście do budynku z podjazdu przy garażu

OBSŁUGA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY  wejście główne


 Osoby nieumówione mogą nie zostać obsłużone w danym dniu. Prosimy zatem o wyrozumiałość i zastosowanie się do poleceń pracowników w trakcie oczekiwania na obsługę.
Osoby umówione są obsługiwane w pierwszej kolejności, w miarę możliwości – o ustalonej godzinie.
Jednocześnie informujemy, że POCZEKALNIA W URZĘDZIE JEST NIECZYNNA – obecnie nie ma możliwości wypełniania dokumentów na miejscu!


OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH

- rejestracja, zasiłki, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne, wyrejestrowanie, itp. -  wew. 235, 264, 215, 247, 265, 246, 255, 248

Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl - wymagane jest posiadanie profilu zaufanego

Profil zaufany ePUAPproces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1

 
  1. Pełna rejestracja jest możliwa w sytuacji gdy dysponujesz elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 
     
  2. Zgłoszenie do rejestracji -  za osobę bezrobotną zostaniesz uznany z dniem dostarczenia do urzędu kompletu dokumentów i oświadczeń wypełnionych i własnoręcznie podpisanych. Dokumenty otrzymasz od nas pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w urzędzie.
     
OBSŁUGA PRACODAWCÓW

– oferty pracy, rekrutacje wew. 232 (telefon komórkowy 786863324 w godzinach pracy Urzędu)
– szkolenia wew. 206, 211
– staże wew. 225, 226
– prace interwencyjne, doposażenie stanowisk wew. 212
– zatrudnianie cudzoziemców wew. 244, 233 lub 786863294


Informacje w sprawie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności wew. 227, 228

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na fb: https://www.facebook.com/pupdg/ TARCZA ANTYKRYZYSOWA

- wew. 227, 212 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc),

- wew. 210, 258 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.-o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze),

- wew. 210, 258 o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

- wew. 228
 udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia.

Ogólne informacje dotyczące COVID-19 - telefon komórkowy 786863311, 786863295 w godzinach pracy Urzędu.Obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Skrzynka Podawcza, dla dokumentów niewymagających potwierdzenia przyjęcia, dostępna jest w Urzędzie w dni robocze w przedsionku wejścia do |Urzędu w godzinach 7:30 17:00.

 

  O PROJEKCIE REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej OKRES REALIZACJI: 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. TYTUŁ PROJEKTU : „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w latach 2021-2022 będzie kontynuował realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

RODO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę