Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Ważny komunikat!

KOMUNIKAT
Ze względu na obecną, sytuację wynikającą z  postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

Obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Prosimy o pozostanie w domu i załatwianie spraw urzędowych w formie:
 - elektronicznej:
   www.praca.gov.pl lub wysyłając e-mail na adres kada@praca.gov.pl


- poprzez e-PUAP

- telefonicznej:
  322623739, 322622939

 
Pytania dotyczące 
rejestracji w Urzędzie Pracy lub ofert pracy
  609677300 

- drogą pocztową:
  Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Jana III Sobieskiego 12
  41-300 Dąbrowa Górnicza




Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl
Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl 
Profil zaufany ePUAP: proces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1


UWAGA!
Od dnia 25.03.2020 r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa wyłącznie przez portal:  www.praca.gov.pl 

Skrzynka podawcza jest dostępna.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę