Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Ważny komunikat!

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej z dniem 1 czerwca 2020r. wprowadza zasady obsługi:
- kontakt elektroniczny –  poprzez praca.gov.pl, e-puap, e-mail - PREFEROWANE
- kontakt telefoniczny 32 262 37 39, 32 262 29 39 umawianie klientów na termin - PREFEROWANE
- obsługa bezpośrednia –  ograniczona liczba osób, obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk
            OBSŁUGA PRACODAWCÓW ( w tym wnioski covid) wejście do budynku z podjazdu przy garażu
            OBSŁUGA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY  wejście główne

- skrzynka podawcza stoi przy wejściu głównym.
 
Osoby umówione są obsługiwane w pierwszej kolejności, w miarę możliwości – o ustalonej godzinie. Osoby nieumówione prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do poleceń pracowników w trakcie oczekiwania na obsługę.



Obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.


Informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej udzielanesą w godzinach od 10:00 do 13:00:

- wew. 227, 228 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc),

- wew. 210, 258 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.-o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze),

- wew. 210, 258 o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

- wew. 266, 212
udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ogólne informacje dotyczące COVID-19 - telefon komórkowy 537854736 w godzinach pracy Urzędu.

Obsługa osób bezrobotnych:

- rejestracja, zasiłki, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne wew. 216, 247,265, 246, 255, 248

Obsługa pracodawców
– oferty pracy, rekrutacje wew. 232
– szkolenia wew. 206, 211
– staże wew. 225, 226
– prace interwencyjne, doposażenie stanowisk wew. 212
– zatrudnianie cudzoziemców wew. 244, 233

Informacje w sprawie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności wew. 227, 228, 231.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na fb: https://www.facebook.com/pupdg/
 
Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl 

Profil zaufany ePUAP: proces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1

UWAGA!

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa  przez portal:  www.praca.gov.pl 
 
  1. Pełna rejestracja jest możliwa w sytuacji gdy dysponujesz elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 
  1. Zgłoszenie do rejestracji -  za osobę bezrobotną zostaniesz uznany z dniem dostarczenia do urzędu kompletu  dokumentów i oświadczeń wypełnionych i własnoręcznie podpisanych. Dokumenty otrzymasz od nas pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu  terminu wizyty w urzędzie.

Skrzynka podawcza jest dostępna przed wejściem do Urzędu w dni robocze od 7:00 do godziny 20:00.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)" , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

RODO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę