Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nagłówek

Aktualności

Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+”

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej przypomina o trwającym   naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych i informuje o zmianach kryteriów kwalifikowalności uczestników projektów     Nabór prowadzony jest w ramach dwóch projektów : „Aktywizacja osób młodych...

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza   nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Informacja o zmianie regulaminów zwrotu kosztów przejazdu

Uprzejmie informujemy, że od 14 czerwca 2019 roku obowiązują nowe regulaminy ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu: - REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU „ AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA (IV)" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ...

Nabór uzupełniający na 1 wniosek o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE w ramach POWER

W związku ze zwolnieniem 1 miejsca Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza   nabór uzupełniający na 1 wniosek od osoby bezrobotnej do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie o maks. wartości 9 160,40 zł. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Informacja dla osób odbywających staż w ramach projektów POWER, RPO WSL

Przypominamy , że osoby odbywające staż w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)"  mogą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad ...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej przypomina o trwającym   naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 27 481,20 zł na jedno stanowisko.   Nabór prowadzony jest w ramach...

Informator o kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Informator o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020   Załączniki Informator oferta edukacyjna wersja 21.05.2019 r. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej   w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej (IV)" współfinansowanego  przez Unię...

Informacja!

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ➡️ dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie zamknięty ➡️ dnia 25 maja 2019 r. (sobota)...

Wyświetlanie 1 - 10 z 250 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę