Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nagłówek

Aktualności

Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Linki fo filmików instruktażowych dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce: https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU ...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 25 533,54 zł na jedno stanowisko. Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)”...

Uproszczenie procedury dot. zezwoleń na pracę cudzoziemca w wybranych zawodach - obowiązuje od 01.07.2018 r.

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY   Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalności Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej 1 2 2141 Inżynierowie do spraw...

Informacja dla uczestników i uczestniczek projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2008-2015

Mając na względzie wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie...

Dzień Otwarty - "Głucha Mama na rynku pracy"

Dzień Otwarty - "Głucha Mama na rynku pracy"

Aktualne wydarzenia związane z rynkiem pracy

Bieżące informacje na temat projektów, spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji realizowanych w woj. śląskim przez instytucje inne niż Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Rekrutacja na STAŻE w ramach projektów POWER i RPO zakończona !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28.05.2018 r. zakończona została rekrutacja na STAŻE realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” (POWER) oraz w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy...

Komunikat ws. RODO dla Pracodawców

Komunikat ws. RODO dla Pracodawców   25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Mobilny Punkt Informacyjny PUP i OHP - Dni Dąbrowy Górniczej 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Dąbrowie Górniczej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie...

Informacja o utrudnieniach w obsłudze klientów 24 maja 2018 r.

Z powodu planowanej przez zakład energetyczny przerwy w dostawie prądu dnia 24 maja 2018 r. od godziny 14:45 do końca dnia pracy Urzędu wystąpią utrudnienia w obsłudze klientów...

Wyświetlanie 1 - 10 z 186 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę