Pozostałe aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Pozostałe aktualności związane z Rynkiem Pracy

„SPRZEDAŻ - ZBUDUJ STRATEGIĘ, KTÓRĄ WYGRASZ NA RYNKU” - PROGRAM MŁODY PRZEDSIĘBIORCA W KATOWICACH

Już 20 lipca w odbędzie się trzecia odsłona warsztatów z cyklu Akademii Marketingu i Sprzedaży w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach.

Projekty dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Do 23 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy

Szkolenie: "Rekrutacja i selekcja pracowników", 6 lipiec 2017 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 6 lipca br. na szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” skierowane przede wszystkim do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie”

Oferujemy certyfikowane szkolenia, których tematyka wpisuje się w Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 Biorąc udział w naszym projekcie zyskasz: - wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym certyfikowane szkolenia), - 6-cio miesięczny staż w innowacyjnej firmie, a po jego zakończeniu pomoc pośrednika pracy.

Pożyczki na kształcenie

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowej formy wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. Resort przeznaczył w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów...

Nabór uczestników do projektu „Doświadczenie kapitałem na starcie”.

Fundacja Edukacja Bez Granic z siedzibą w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu „Doświadczenie kapitałem na starcie". Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria: a) są w wieku powyżej 50 lat (od dnia 50. urodzin), b) ...

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Nabór do projektu " W drodze po sukces! "

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie: Indywidualne sesje z doradcą zawodowym; Grupowe doradztwo zawodowe; Szkolenie zawodowe zgodne z IPD opracowanym podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym.

Spawacz MAG - pracownikna wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lubbiernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracypoprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacjiw zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcieze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy...

„Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej”

W projekcie mogą wziąć udział kobiety spełniające łącznie poniższe kryteria: -powyżej 30 roku życia (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), -niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), -zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, -posiadające co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne

Projekt " Poszukiwany Specjalista"

Szanowni Państwo, aktualnie realizujemy projekt " Poszukiwany Specjalista" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do kierowania osób bezrobotnych na darmowe kursy. Załączniki (1)Ulotka A5...

Projekt „ Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”

Centrum Diagnostyki i Szkoleń informuje, że nabór dokument ów rekrutacyjnych do projekt pn.: „ Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 został przedłużony do dnia...

Projekty: ,, Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy" oraz " Szansa na lepsze jutro"

- powyżej 30 roku życia - bezrobotne - zamieszkałe teren woj. śląskiego

"Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska"

Projekt "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska", realizowanego w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami Ronal GmbH i BSW gGmbH.

Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”

Projekt realizowany jest przez Keystone Consulting w partnerstwie z LG Project w okresie 01.02.2017 – 31.07.2018 r. i skierowany jest do 250 osób dorosłych, które pracują, pozostają bez zatrudnienia, uczą się lub mieszkają na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami lub...

Projekt "Nowa szansa - nowa praca"

Trwa rekrutacja osób do projektu "NOWA SZANSA - NOWA PRACA" NR RPSL.07.04.02-24-03BG/15-001, spełniających poniższe wymagania: - w wieku 18-64 lata - zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, - należących do jednej z poniżej wymienionych grup: a) bezrobotnych, którzy utracili pracę do 6 miesięcy, zwolnionych z...

Szkolenie „Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Twoje prawa i obowiązki wobec ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza osoby, które niedawno założyły własną firmę lub zamierzają dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie pt.: „Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Twoje prawa i obowiązki wobec ZUS".

Piening

Oferty pracy pracodawcy z Niemiec – firma Piening GmbH MONTER INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH ORAZ KLIMATYZACYJNYCH – nr ref. 10000-1146781417-S ELEKTROINSTALATOR – nr ref. 10000-1146780541-S SPAWACZ TIG (WIG) – nr ref. 10000-1146108530-S SPAWCZ MAG – nr ref. 10000-1144052247-S.

Darmowe szkolenia Effekt

Darmowe szkolenia Effekt

Nabór osób chętnych do uczestnictwa w projektach wolontariatu europejskiego.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic prowadzi kilka naborów osób chętnych do uczestnictwa w projektach wolontariatu europejskiego. Są to projekty skierowane również do osób bezrobotnych. Wolontariat Europejski stanowi formę aktywizacji zawodowej, daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a uczestnik projektu EVS ma...

Trwa rekrutacja do projektu ,,Szansa na lepsze jutro"

Trwa rekrutacja do projektu ,,Szansa na lepsze jutro"

Projekt „Skuteczny start do zatrudnienia”

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 7. Regionalny Rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt „Moja firma – moja niezależność”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność”.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę