Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

9 marca 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Dąbrowie Górniczej (I)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa I Osoby młode...

  1 kwietnia 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „Doświadczenie drogą do zatrudnienia", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 6.1...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

10,8%Stopa bezrobocia w Polsce. Stan w końcu maja 2015 r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.639,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz