Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę