Strona informacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Aktualności

Rekrutacja na STAŻE realizowane w ramach POWER

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna rekrutację osób...

Rekrutacja na STAŻE w ramach RPO WSL

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd...

Nabór Wniosków o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE w ramach POWER

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór Wniosków osób...

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. GOTOWI DO PRACY !

Mamy przyjemność poinformować, że od 16 stycznia br. rozpoczyna się nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Gotowi do pracy”. Chcesz zaplanować w profesjonalny sposób swoją karierę zawodową ? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe ? Chcesz uzyskać fachową pomoc w uzyskaniu zatrudnienia ? Zapraszamy Cię do udziału w projekcie GOTOWI DO...

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Gotowi do pracy”

1 stycznia 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczął realizację projektu „Gotowi do pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 7.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób...

Zmiany w przepisach odnośnie przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Wprowadzona została możliwość przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków z związku ze...

Projekt „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 18-35 lat, niepracujące, nieuczące się w trybie stacjonarnym, mieszkające na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego woj. śląskiego.

Nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku.

przejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków...

Aktualne wydarzenia związane z rynkiem pracy

Bieżące informacje na temat projektów, spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji realizowanych w woj. śląskim przez instytucje inne niż Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę