Strona informacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Aktualności

Porady prawne - bezpłatnie

W Dąbrowie Górniczej działa pięć punktów, w których prawnicy udzielają porad z zakresu prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego czy cywilnego.

W CZYM CI MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?

Informacje dotyczące pomocy udzielanej przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach RPO WSL 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje, że z dniem 15 marca 2017 roku zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych wieku 30+ zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)”. Liczba...

Aktualne wydarzenia związane z rynkiem pracy

Bieżące informacje na temat projektów, spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji realizowanych w woj. śląskim przez instytucje inne niż Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Nowe regulaminy zwrotu kosztów przejazdu na staż i szkolenie

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe Regulaminy zwrotu kosztów przejazdu na staż/szkolenie, co oznacza, że wnioskowanie o zwrot kosztów przejazdu za miesiąc kwiecień 2017 r. odbywać się będzie na nowych formularzach wniosków (załączniki do regulaminów obowiązujących od 1.04.2017).

Informacja dla osób wnioskujących o zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej uprzejmie informuje, że w przypadku rozliczania kosztów przejazdu na staż/szkolenie na podstawie biletów elektronicznych zapisanych na karcie ŚKUP i braku możliwości wydrukowania we własnym zakresie z Portalu Klienta ŚKUP dokumentów potwierdzających poniesione koszty, tj. bilingu płatności (transakcji),...

Nabór do projektu GOTOWI DO PRACY zakończony!

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Gotowi do pracy”, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, został zakończony 28 lutego 2017 roku.

Informacja dla osób odbywających staż w ramach projektu POWER i RPO WSL

Uprzejmie informujemy, że osoby odbywające staż w ramach projektów pozakonkursowych: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” (POWER) oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” (RPO WSL), mogą ubiegać się o refundację kosztów...

Ostrzeżenie przed wyłudzeniem pieniędzy na poczet potwierdzenia wpisu do KRS.

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod MRPiPS, domaga się wpłaty 365 zł na podane konto, na poczet potwierdzenia wpisu do KRS. Powołuje się przy tym na regulamin resortu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z...

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. GOTOWI DO PRACY !

Mamy przyjemność poinformować, że od 16 stycznia br. rozpoczyna się nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Gotowi do pracy”. Chcesz zaplanować w profesjonalny sposób swoją karierę zawodową ? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe ? Chcesz uzyskać fachową pomoc w uzyskaniu zatrudnienia ? Zapraszamy Cię do udziału w projekcie GOTOWI DO...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę