Strona informacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Aktualności

Informacja dla osób odbywających staż w ramach projektów POWER, RPO WSL

Przypominamy , że osoby odbywające staż w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)"  mogą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad ...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej przypomina o trwającym   naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 27 481,20 zł na jedno stanowisko.   Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja...

Informacja dla osób odbywających staż w ramach projektów POWER, RPO WSL

Przypominamy , że osoby odbywające staż w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)"  mogą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad ...

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej   w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej (IV)" współfinansowanego  przez Unię...

Międzynarodowe Targi Pracy on-line pod nazwą "Nasz region przekracza granice - praca w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Północnych Czechach"

Międzynarodowe Targi Pracy on-line pod nazwą "Nasz region przekracza granice - praca w Saksonii, na Dolnym Śląsku i Północnych Czechach".

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza   nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza   nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 27 481,20 zł na jedno stanowisko.   Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób...

Zakończenie naboru wniosków o bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach P...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej przypomina o trwającym   naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych i informuje o zmianach kryteriów kwalifikowalności uczestników projektów     Nabór prowadzony jest w ramach dwóch projektów : „Aktywizacja osób młodych...

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 5 do 8 listopada 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę