Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nagłówek

Aktualności

POWER - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna z dniem 1 marca 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

RPO WSL - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, rozpoczyna z dniem 1 marca 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Staże w ramach programu „Aktywni 50+”

Przypominamy o trwającym naborze "Wniosków o zorganizowanie stażu" w ramach programu regionalnego „Aktywni 50+". W ramach programu przewidujemy organizację 6-cio miesięcznych staży dla 25 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia dla których ustalono II profil pomocy.

Nowa forma wsparcia - refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej mogą już składać do tutejszego Urzędu Pracy wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia. Jest to bardzo atrakcyjna forma wsparcia,...

Zamknięcie naboru wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej uprzejmie informuje, iż ogłoszony w dniu 25 stycznia 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostanie zamknięty w dniu 8 lutego 2016 roku (tj. w poniedziałek).

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pełniąca rolę Pośrednika Finansowego w Programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy dla wnioskodawców z województwa opolskiego i...

INFORMACJA – ODBIÓR PIT­11 ZA 2015 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje o możliwości osobistego odbioru deklaracji PIT­11 oraz rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2015 r. z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych. Dokumenty można odebrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jana III...

Rusza nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do składania wniosków o przedmiotowe dofinansowanie. Dodatkowe informacje, w tym priorytety wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku,...

Nowa forma wsparcia - refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej mogą już składać do tutejszego Urzędu Pracy wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia. Jest to bardzo atrakcyjna forma wsparcia,...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków...

Wyświetlanie 151 - 160 z 214 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę